Archive for: C

Cekostomia

Rodzaj kolostomii. Stomia wydalnicza wyłaniana na kątnicy.

Cewka moczowa

Końcowa część układu moczowego. Jest przewodem, którego zadaniem jest wyprowadzenie moczu na zewnątrz. Przewód ten rozpoczyna się na dnie pęcherza moczowego ujściem wewnętrznym cewki a kończy ujściem ...

Cewnik

Wyrób medyczny w postaci giętej rurki wykonanej z elastycznego tworzywa sztucznego. Służy do wprowadzania do narządów i jam ciała najczęściej w celu pobrania, odbarczenia, odprowadzenia (np. moczu), w...

Cewnik urologiczny

To rurka wykonana z tworzywa sztucznego, jest jednorazowego użytku. Cewnik umieszcza się w szyi pęcherza moczowego, aby odprowadzić mocz z pęcherza. Zastosowanie cewnika wymaga pokrycia go żelem zniec...

Cewnik zewnętrzny

Zalecany jest dla mężczyzn, którzy mają problem z utrzymaniem moczu. Jest on mniej inwazyjny niż cewnik wewnętrzny, zakłada się go podobnie jak prezerwatywę – wzdłuż prącia. Końcówka cewnika zewnętrzn...

Cewnikowanie (pęcherza moczowego, moczowodu)

Wprowadzenie do pęcherza moczowego specjalnej rurki – cewnika. Cewnikowanie moczowodu przeprowadza się w celu udrożnienia moczowodu lub umożliwienia opróżnienia pęcherza. Dzięki wprowadzeniu cew...

Chemia

Popularna nazwa dla chemioterapii

Chemioterapia

Chemioterapia polega na stosowaniu lekarstw cytostatycznych (ograniczających rozrastanie) i cytotoksycznych (działających niszcząco) w formie zastrzyków dożylnych lub infuzji, rzadziej w postaci table...

Chemioterapia

Leczenie systemowe z użyciem leków doprowadzających do śmierci komórek nowotworowych (cytostatyki)

Chemioterapia dojamowa

Leczenie polegające na podaniu leków przeciwnowotworowych bezpośrednio do jam ciała (jama brzuszna, jama opłucnowa). Ten sposób podania ma na celu uzyskanie jak największego stężenia leku w miejscu wy...