Archive for: K

Kalprotektyna

Białko obecne w organizmie człowieka w czasie trwania w nim procesu zapalnego. Bywa określane mianem markera stanu zapalnego. Oznaczana jest z próbki kału. Im wyższe stężenie w organiźmie tym większy ...

Kał

Inaczej stolec, odpadowe produkty procesu trawienia. Kał powstaje w jelicie grubym. Resztki pokarmowe przemieszczane z jelita cienkiego do jelita grubego mają konsystencję stosunkowo płynną. Dopiero w...

Kamienie kałowe

Ciężka postać zaparcia gdy kał w odbytnicy (końcowej części jelita) tworzy twardą, zbitą masę czyli kamienie kałowe. Normalne ruchy perystaltyczne jelita, po których zwykle dochodzi do wypróżnienia, n...

Kątnica

Początkowy odcinek jelita grubego. Bywa nazywany jelitem ślepym.

Kauteryzacja

Inaczej przyżeganie, jest to zabieg leczniczy, który polega na termicznym lub rzadziej, chemicznym koagulowaniu (czyli niszczeniu białek budujących każdą tkankę organizmu). Wykorzystywana jest do zaop...

Kloaka

Kloaka inaczej nazywana też stekiem jest to workowate rozszerzenie końcowej części jelita grubego do której uchodzą układ płciowy oraz wydalniczy. Do niej odprowadzane są niepotrzebne produkty przemia...

Kolektomia

Całkowite lub częściowe usunięcie jelita grubego. Zabiegi dzielą się ze względu na rozległość i umiejscowienie wycinanego fragmentu jelita grubego.

Kolektomia

Zabieg chirurgiczny polegający na częściowym bądź całkowitym usunięciu okrężnicy. Zabieg ten wykonuje się najczęściej z powodu zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, z powodu polipowatoś...

Kolektomia subtotalna

Resekcja jelita grubego prawie w całości.

Kolektomia totalna

Resekcja jelita grubego w całości.