O fundacji

Wykluczenie społeczne stomików jest faktem. Faktem jest też to, że ze stomią można żyć normalnie. I właśnie przywrócenie stomikom wiary w ten fakt jest naszą myślą przewodnią i motorem wszystkich naszych działań.

Stomia nie jest wyborem. Jest za to często efektem nieludzko trudnych decyzji i kompromisów. Zdarza się też, że jej wyłonienie następuje bez wcześniejszych konsultacji z pacjentem, który zupełnie się tego nie spodziewając, budzi się po operacji ze stomijnym woreczkiem na brzuchu.

Choć stomia umożliwia dalsze życie i bardzo często przywraca jego jakość, przez wielu stomików traktowana jest w kategorii krzywdy, kary i końca tego, co było dobre. Takie podejście nierzadko ugruntowuje zamknięta postawa społeczeństwa, które nie znając tematu stomii, neguje go i odrzuca. Tak, jak i samych stomików, potęgując tym samym ich poczucie osamotnienia i wyobcowania.

Wyłonienie stomii jest operacją ratującą życie. Sama stomia zaś – tej operacji efektem. Innymi słowy, 

stomia-to-szansa.jpg

W żadnym wypadku nie powinna być więc wstydem, piętnem czy symbolem społecznej samotności. A tym właśnie często jest.

Wykluczenie społeczne stomików powodowane jest nie tyle niechęcią do nich - jako ludzi, co strachem przed nieznaną, nierozumianą innością, jaką wciąż dla wielu jest stomia. I to właśnie niewiedza - nieznajomość tematu stomii powoduje daleko posuniętą ostrożność i rezerwę wobec stomików. Dlatego wszystkimi dostępnymi środkami dążymy do tego, aby społeczeństwo dowiedziało się i zrozumiało, że życie ze stomią nie tylko jest możliwe, ale także może być pełne i satysfakcjonujące.

jestesmy-glosem-stomikow.jpg

Edukujemy, prowadzimy rozmowy – bezpośrednie i za pośrednictwem mediów społecznościowych, dzielimy się wiedzą na spotkaniach, wspólnych wyjściach w plener i kawowych pogaduchach.
Organizujemy pikniki stomików, bale stomików, wyjścia w góry i na wodne atrakcje. Nie zapominamy też o naszych dzieciach i młodzieży, organizując dla nich rok rocznie integracyjne kolonie, na których spotykają się i spędzają wspólnie czas - zarówno stomicy, jak i dzieci bez woreczków.
Mamy swój funpage na facebooku, profil na instagramie, blog, kanał na YouTube, kwartalnik oraz grupę wsparcia.

 

STOMAlife to ogromna, ciepła i życzliwa przestrzeń, w której

kazdy-stomik.jpg

 

Warto dodać, że edukujemy nie tylko przez integrację i zabawę. Robimy to także za pomocą mediów społecznościowych oraz szkoleń na żywo - w szkołach, przedszkolach, szpitalach i podczas medycznych eventów.
Organizujemy warsztaty i spotkania edukacyjne. Prowadzimy też kampanie społeczne mające na celu ukazanie, że za stomią stoi konkretny człowiek – ze swoimi marzeniami, pasjami i codziennymi wyzwaniami.

Na co dzień pracujemy z osobami z wyłonioną stomią. Współpracujemy z ich rodzinami i przyjaciółmi, a także z profesjonalistami, którzy pomagają nam pomagać. 

Naszym celem nadrzędnym jest przełamanie tabu, jakie przez lata narosło wokół tematu stomii. Wierzymy w moc wiedzy – ale też w moc empatii. Dlatego właśnie, łączymy obie te składowe i - przez edukację i równoczesne bycie obok - budujemy mosty, a nie mury, zakopujemy przepaści i odkłamujemy stereotypy. Tłumaczymy i pokazujemy na przykładach, że stomicy to zwykli ludzie chcący żyć zwykłym życiem. To nauczyciele, kierowcy, bariści, kelnerki, motocykliści, uczniowie, studentki, trenerki fitness, fryzjerki, barberzy, kucharze i ludzie, których znamy z widzenia. Stomia nie czyni ich innymi. Innymi czyni ich ludzkie niezrozumienie. I właśnie takiemu podejściu chcemy przeciwdziałać.

Nasza fundacja to przestrzeń, gdzie każdy może znaleźć wsparcie, zrozumienie i praktyczne porady, jak żyć pełnią życia, niezależnie od rodzaju stomii. Zawsze mamy też czas i przestrzeń dla osób chcących zrozumieć stomię, by wesprzeć w tym temacie kogoś dla siebie ważnego.

W naszej społeczności nikt nie pozostaje sam. Dzielimy się historiami sukcesów, pomagamy w zrozumieniu medycznego aspektu stomii oraz oferujemy psychologiczne wsparcie, które jest tak ważne w procesie adaptacji do nowej rzeczywistości.

Wierzymy, że razem możemy zbudować świat, w którym stomia jest tylko jednym z wielu aspektów życia, a nie jego definicją.

Dołącz do nas, wspieraj, ucz się i pomóż nam budować społeczeństwo wolne od uprzedzeń i stygmatyzacji, za to pełne empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka.

kazdy-zasluguje.jpg

zwłaszcza, że stomia, choć nie jest zaraźliwa, przytrafić się może każdemu. Warto więc wiedzieć o niej więcej.

STOMAlife to przestrzeń, w której tworzymy lepsze jutro dla osób ze stomią, pokazując, że w życiu - w dobrym życiu, najważniejsze są: otwarty umysł i wzajemna pomoc, a nie, nieistotne bariery.

Jeśli tu trafiłaś, droga Czytelniczko, jeśli czytasz te słowa, szanowny Czytelniku, to wiedz, że jesteś w dobrym miejscu. Usiądź, rozgość się i powiedz nam, jak możemy Ci pomóc.

Misja Fundacji STOMAlife

Naszą misją jest zwiększanie akceptacji społecznej stomików i poprawa jakości życia osób żyjących ze stomią. Dążymy do tego poprzez szeroko zakrojoną edukację społeczeństwa, obalanie mitów o stomii oraz promowanie integracji osób z wyłonioną stomią.
Pragniemy, aby każda osoba ze stomią czuła się w pełni akceptowana, niezależna i silna, zarówno w aspekcie emocjonalnym, jak i społecznym.


Nasza działalność opiera się na wspieraniu, edukowaniu i łączeniu ludzi.

Stomia, dla wielu stomików, a także ich bliskich nierzadko jest wielkim wyzwaniem. I, co zawsze podkreślamy z mocą, nikt nie musi zmagać się z nim sam. Jesteśmy tu po to, by być obok wszystkich tych, którzy w temacie stomii potrzebują zarówno wiedzy jak i mentalnego wsparcia.

 

Cele Fundacji STOMAlife

 

roza.jpg

Edukacja

Cyklicznie organizujemy warsztaty i seminaria edukacyjne na temat życia ze stomią dla pacjentów, ich rodzin oraz szerokiego grona odbiorców. Naszym celem jest szerzenie prawdziwej, rzetelnej wiedzy o stomii i życiu z nią, rozwiewanie mitów i obaw z nią związanych oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

 
roza.jpg

Wsparcie

Stworzyliśmy platformy wsparcia online, oferujące dostęp do porad specjalistów, psychologów, a także umożliwiające wymianę doświadczeń między osobami ze stomią. Działamy też poza internetem, spotykając się ze stomikami i organizując imprezy integracyjne, podczas których mogą oni zobaczyć, że to „nowe życie” nie musi być życiem smutnym i samotnym.
Regularnie wydajemy poradniki na temat różnych aspektów życia ze stomią oraz nasz kwartalnik "Po Prostu Żyj".
Prowadzimy social media oraz internetową grupę wsparcia.

Stworzyliśmy także Ogólnopolski Projekt Wolontaryjny "Bratnia Dusza", w ramach którego wolontariuszami są zarówno osoby bez stomii, jak i – sami stomicy. Bierzemy również aktywny udział w konferencjach medycznych i społecznych na temat zdrowia.

 
roza.jpg

Integracja

Organizujemy liczne wydarzenia integracyjne, takie jak pikniki, kolonie, wycieczki, bale, imprezy tematyczne a także spotkania przy kawie, które odbywają się cyklicznie w różnych częściach Polski. Wszystkie te inicjatywy mają na celu budowanie silnej, wspierającej się wzajemnie społeczności osób stomijnych oraz ich rodzin i przyjaciół.

 
roza.jpg

Promocja

Prowadzimy kampanie społeczne w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Naszym celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat stomii, przełamywanie tabu z nią związanego jak również - odkłamywanie narosłych wokół niej stereotypów. Promujemy również sukcesy i osiągnięcia osób ze stomią.

 

Przez realizację tych celów, Fundacja STOMAlife pragnie stworzyć otwarte, empatyczne i wszechstronnie wspierające środowisko, w którym osoby ze stomią mogą prowadzić pełne, aktywne życie, nie obawiając się stygmatyzacji, niezrozumienia i wykluczenia.


A wszystko zaczęło się na początku 2014 roku
od Kampanii Społecznej, której organizatorami byli:

 

polilko.jpg
 

POL-ILKO powstało w 1987 r. w Poznaniu. Obecnie posiada 20 oddziałów regionalnych i kilka klubówpolilko w całej Polsce. Organizacja jest stowarzyszona w Europejskim (EOA) oraz Światowym Stowarzyszeniu Stomijnym (IOA).

Celami Towarzystwa są ochrona i promocja zdrowia w zakresie przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w szczególności sposobów ich leczenia poprzez wyłonienie stomii, promocja i organizacja wolontariatu do wzajemnego niesienia pomocy i wsparcia na rzecz osób ze stomią oraz podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia pełni aktywności życiowej stomików. Do zadań Towarzystwa należy także budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk na problemy osób posiadających stomię i propagowanie idei niesienia pomocy tym osobom.

 

j-elita.jpg
 

„J-elita” powstało w maju 2005 roku. Jest członkiem EFCCA – Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa, która zrzesza Stowarzyszenia z 27 krajów europejskich.

Organizacja skupia osoby chore, rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego – Crohna lub mikroskopowe zapalenie jelita. Do zadań Towarzystwa należy walka o lepszą refundację leków, dostęp do nowoczesnego leczenia, szerszy dostęp do leczenia żywieniowego oraz szybszą diagnostykę i łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów.

 

fundacja-hilgiera.jpg
 

Fundacja ustanowiona w 2008 r., zajmuje się kwestiami związanymi leczeniem chorób przewlekłych. Do jej głównych celów należy działanie na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia chorób przewlekłych i udostępnianie postępów w tej dziedzinie polskim lekarzom i pielęgniarkom.

Fundacja działa na rzecz zwiększenia dostępności do metod nowoczesnego leczenia chorób przewlekłych oraz upowszechnia wiedzę o nowoczesnych metodach leczenia chorób przewlekłych

 

salta.jpg
 

Już w XVIII wieku John i William Salt założyli firmę, której głównym celem była troska o dobro pacjenta. Od ponad dwustu lat ta tradycja jest kontynuowana. Dziś Salts Healthcare jest jedną z najstarszych rodzinnych firm w Wielkiej Brytanii wspierającą pacjentów stomijnych na całym świecie, oferując im najnowocześniejsze produkty stomijne o najwyższej jakości. Wnosząc tradycyjne rodzinne wartości do wszystkich swych działań firma Salts Healthcare uzyskała opinię przyjaznego, ukierunkowanego na potrzeby pacjenta producenta produktów stomijnych.

 

 

 

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na