Archive for: G

Gastroskopia

Endoskopowe badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala na pobranie wycinków do badania histopatologicznego i umożliwia m.in.. wykrycie wczesnej postaci raka żołądka.

Gastrostomia

Sztucznie wytworzony dostęp do żołądka. Służy do prowadzenia dojelitowego leczenia żywieniowego – przez to określenie rozumie się zastosowanie dostępnych diet przemysłowych. Najczęstszym i tym s...

Gojenie pierwotne

Patrz rychłozrost.

Gojenie wtórne

Patrz ziarninowanie rany.

Gruczoł krokowy (prostata)

Gruczoł znajdujący się pod pęcherzem moczowym. Otacza on cewkę moczową w jej początkowym (wychodzącym z pęcherza moczowego) odcinku. Jego rola polega na produkcji wydzieliny będącej składnikiem nasien...

Guzki krwawnicze

Określane są również następującymi terminami: hemoroidy bądź krwawnice. Są to anatomiczne struktury naczyniowe zlokalizowane w kanale odbytu które ma każdy człowiek. Ich funkcją jest uszczelnianie odb...