Archive for: R

Radioterapia

Jedna z trzech podstawowych form leczenia w chorobach nowotworowych. W radioterapii nowotworów najczęściej używane jest promieniowanie X, które jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Co wa...

Radioterapia

Metoda leczenia miejscowego nowotworów za pomocą energii promienistej. Do tego celu używa się urządzeń emitujących promieniowanie X (tzw. promieniowanie rentgenowskie), promieniowanie gamma, elektrony...

Radiotermoablacja

(RFA) niszczenie tkanek nowotworu za pomocą ciepła, uzyskiwanego w wyniku przepływu prądu o wysokiej częstotliwości.

Rak okrężnicy

Najczęstszy nowotwór jelita grubego. Jego umiejscowienie może obejmować kątnicę, wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę oraz esicę. W większości przypadków rak okrężnicy występuje pojedynczo i zwykle zamy...

Refundacja NFZ

Prawo do bezpłatnego otrzymania świadczeń dla osoby ubezpieczonej w narodowym funduszu zdrowia.

Rektoskopia

Badanie polegające na wziernikowaniu kanału odbytnicy i odbytu. Lekarz może również zobaczyć esicę. Badanie wykonywane jest z pomocą sztywnego, jednorazowego instrumentu w kształcie rury o grubości ok...

Remisja

Ustąpienie objawów choroby.

Resekcja

Zabieg operacyjny polegający na usunięciu, wycięciu części lub całości narządu w zależności od zmian chorobowych, np. resekcja żołądka. Resekcje w praktyce dzieli się według zakresu przeprowadzanej o...

Retrakcja stomii

Inaczej wciągnięcie stomii, polega na zagłębieniu się stomii poniżej poziomu powierzchni skóry. 

Rezonans magnetyczny

Nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów. Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej (tomografii), oraz w badaniach naukowych.