Archive for: I

IBD

z ang. Inflammatory Bowel Disease (IBD) ) Przewlekłe choroby zapalne jelit o nieznanych przyczynach. Zaliczane do chorób o podłożu autoimmunologicznym (niewłaściwe działanie układu odpornościowego). I...

IBS

(IBS – Irritable Bowel Syndrom) Inaczej: zespół jelita nadpobudliwego, zespół jelita nadwrażliwego, zespół spastycznego jelita, okrężnica spastyczna to jedna z najczęściej występujących chorób c...

Ileostomia

Rodzaj stomii wydalniczej wyłanianej na jelicie krętym. Tworzy się ją gdy zachodzi konieczność usunięcia całego jelita grubego lub czasowego wyłączenia fragmentu jelita z pasażu treści jelitowej. Zazw...

Ileostomia kontrolowana

Rodzaj stomii wewnętrznej. Wewnątrz brzucha wytwarza się zbiornik z końcowej części jelita cienkiego. W zbiorniku tworzy się zastawkę, która jest wyprowadzona na powierzchnię brzucha. Kilka razy dzien...

Immunoterapia

Leczenie systemowe polegające na zastosowaniu leków wpływających na układ odpornościowy.

Infekcje grzybiczne

Objawem jest wysypka grudkowa z licznymi zmianami satelitarnymi. Zakażenia te można skutecznie leczyć lekami przeciwgrzybiczymi (np. nystatyną lub mikonazolem).

Inkontynencja

Nietrzymanie (łac. incontinens) – objaw polegający na niekontrolowanym wydalaniu moczu (łac. incontinentia urinae) lub kału (łac. incontinentia alvi).

Inkontynencja nocna

Moczenie nocne. Niekontrolowany wypływ moczu w trakcie snu.

Inkontynencja stresowa

Rodzaj nietrzymania moczu związany z osłabieniem mięśni miednicy, czyli zewnętrznego systemu zamknięcia. Inkontynencja ta pojawia się podczas szybkiego wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej, które powod...

Irygacja

Przepłukiwanie jelit, pochwy lub innych jam ciała. Płukanie wykonuje się za pomocą irygatora, używając do tego celu wody lub roztworu leku.