Poznaj swoje prawa

Prawa polskiego pacjenta zostały zawarte w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stomicy mogą także liczyć na przywileje zawarte w Międzynarodowej Karcie Praw Osoby ze Stomią.

Karta praw osoby ze stomią

Międzynarodowego Stowarzyszenia Stomijnego IOA

1. Każdy pacjent przed operacją powinien uzyskać porady, które pozwolą mu podjąć w pełni świadomie decyzję o operacji, dadzą wiedzę o korzyściach wynikających z leczenia oraz zasadniczych aspektach życia ze stomią.

2. Stomia powinna być wytworzona w optymalnym dla pacjenta miejscu, zgodnie z zasadami medycznymi i z uwzględnieniem wszystkiego, co będzie sprzyjało komfortowi pacjenta.

Takie jest podstawowe prawo pacjenta.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa określa:
1) prawa pacjenta;
2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej;
3) obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z
prawami pacjenta;
4) tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta;
5) postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
6) zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Nowy wzór zlecenia i potwierdzanie on-line bez wizyty w oddziale NFZ nabierają rumieńców. Wczoraj i dziś uczestniczyliśmy w spotkaniach, które były związane z e-zleceniem. Najważniejsze zmiany to zmiana wzoru zlecenia i możliwość weryfikacji zlecenia w trakcie wizyty u lekarza. Poza tym zlecenia zachowają ważność przez 12 miesięcy, zniknie karta zaopatrzenia comiesięcznego a w przypadku sprzętu stomijnego czy pieluch będzie można jednorazowo półroczny limit.

Ministerstwo Zdrowia chciałoby aby każde zlecenie, które powstanie od 1 stycznia 2020 roku było na nowym wzorze. Czy wszyscy będą mogli ominąć NFZ? O tym się przekonamy. Minister Zdrowia nie przewiduje na razie żadnych szczególnych zachęt dla lekarzy, żeby przekonać ich do wystawiania zleceń on-line. Nadal będzie można wystawiać je ręcznie choć wtedy pacjent będzie musiał odwiedzić NFZ, a takie zlecenie będzie miało krótszą trwałość.

Przed ostatecznym wdrożeniem odbędzie się kilkumiesięczny pilotaż. Ze względu na specyfikę wyrobów chłonnych takie testy będą zapewne przeprowadzone ze zleceniami na sprzęt ortopedyczny albo soczewki okularowe. Te detale wyjaśnią się z czasem. Tymczasem cieszymy się, że to ułatwienie jest na wyciągnięcie ręki. Wzór zlecenia wprowadzany Projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy z dnia 13 maja 2019 możecie obejrzeć

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Zlecenie na zaoparzenie w wyroby medyczne

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na