Choroba chroniczna

Inaczej przewlekła (z łac. chronicus, czyli ciągły lub stały). To choroby i wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, których objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące lub często nawracają; mają powolny początek i małe nasilenie objawów; zwykle są nieuleczalne, gdyż są spowodowane nieodwracalnymi zmianami patologicznymi. Oznacza to, że możliwe jest tylko łagodzenie objawów i hamowanie postępu choroby; Choroby przewlekłe do końca życia obniżają samopoczucie, sprawność i aktywność ruchową chorego, w związku z tym wymaga on opieki i/lub rehabilitacji.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na