Szkolenia online

Podstawy opieki nad pacjentem ze stomią jelitową – bezpłatny kurs dokształcający dla pielęgniarek, położnych, opiekunów medycznych, pacjentów oraz ich rodzin.

Szkolenie składa się z trzech części:

Część I. Stomia – podstawowe informacje

 1. Definicja stomii
 2. Najczęstsze przyczyny wyłonienia stomii
 3. Kryteria podziału stomii jelitowych oraz podstawowe rodzaje stomii
  1. kolostomia
  2. ileostomia
  3. urostomia
 4. Sprzęt stomijny i akcesoria do pielęgnacji skóry wokół stomii
  1. rodzaje i typy worków stomijnych
  2. dobór sprzętu stomijnego
  3. technika zakładania i wymiany sprzętu stomijnego
  4. dodatkowe akcesoria do pielęgnacji stomii

Część II. Edukacja pacjenta stomijnego

 1. Pielęgnacja skóry wokół stomii
 2. Najczęstsze problemy w zaopatrywaniu stomii i powikłania pooperacyjne
  1. życie ze stomią
  2. aktywność fizyczna pacjentów stomijnych
  3. problemy osób ze stomią: podróżowanie, aktywność zawodowa, życie intymne, odżywianie
  4. zasady refundacji sprzętu i sposób załatwienia formalności
  5. towarzystwa, organizacje i poradnie stomijne

Część III. Test sprawdzający wiedzę

Opinie o szkoleniu

 • Dotarcie do informacji na temat stomii i stomików ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia osób z wyłonioną stomią. Trzeba zrobić wszystko, aby przestał to być w naszym kraju wstydliwy temat tabu, bardzo niemedialny. Wszelkiego rodzaju informacje, kampanie społeczne takie jak STOMAlife są bardzo potrzebne! A e-learningowy kurs „Podstawy opieki nad pacjentem ze stomią jelitową”, przygotowany przez firmę SALTS oraz KORA Centrum Szkoleń to świetne narzędzie, które pozwala w łatwy i wygodny sposób zdobyć wiedzę o tym jak edukować pacjenta i jego rodzinę. Znając problematykę zagadnienia oraz pojawiające się problemy i wątpliwości, łatwiej będzie personelowi medycznemu przygotować pacjenta do życia ze stomią.

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski – Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym im prof. W Orłowskiego w Warszawie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 • Kursy stomijne są niezbędnym elementem szkolenia pielęgniarek/położnych, lekarzy. Najważniejszym wsparciem dla pacjenta oprócz rodziny powinna być pielęgniarka. Jest najbliżej pacjenta i spędza z Nim najwięcej czasu. Niestety w Polsce poziom wiedzy na temat stomii jest niezadowalający. W Czechach, gdy zachorował Vaclav Havel, o chorobie usłyszał cały kraj, dzieci uczyły się o stomii na lekcjach biologii. W Polsce nie mówi się otwarcie o stomii. W związku z powyższym wyrażam swoje uznanie i dziękuję KORA Centrum Szkoleń oraz firmie SALTS, że stworzyły pielęgniarkom możliwość bezpłatnego odbycia kursu stomijnego.

Agnieszka Wołowicz – pielęgniarka stomijna z Samodzielnego Szpitala Klinicznego im prof. W Orłowskiego w Warszawie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 • Podeszłam do kursu e-learningowego „Podstawy opieki nad pacjentem ze stomią jelitową” z pewną rezerwą. Nie spodziewałam się, że kurs internetowy i w dodatku bezpłatny, może mieć taką ciekawą formę i zawierać tyle merytorycznych treści. Ten kurs to świetne przygotowanie do obcowania z pacjentem, to wiedza i umiejętność niesienia fachowej pomocy osobom ze stomią, która przecież ratuje im życie.

Z podziękowaniem, Krystyna Bacewicz, pielęgniarka z Gołdapi, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

W celu przejścia szkolenia ONLINE Opieka nad pacjentem ze stomia jelitową prosimy o wejście w poniższy link i postępowanie zgodnie z instrukcją

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na