Archive for: P

Pas brzuszny / stomijny

Polecany w okresie pooperacyjnym, aby nie dopuścić do powstania przepukliny w okolicy przetoki. Doskonale sprawdzi się przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki (zapobiega powiększaniu się ...

Pas przeciwprzepuklinowy

Przepuklinowy pas brzuszny ściska i stabilizuje powłoki brzuszne, zapobiegając w ten sposób przemieszczaniu się jelit do powstałego worka przepuklinowego.Wzmacnia mięśnie, zmniejsza ryzyko powstania p...

Pasaż jelitowy

Tempo przechodzenia treści pokarmowej przez układ pokarmowy. Zaburzenia w pracy jelit bądź nieprawidłowa dieta mogą go zwalniać, prowadząc do zaparć i wzdęć lub przespieszać, powodując biegunki....

Pasta uszczelniająca

Pasta stomijna służąca do wygładzania nierówności skóry, tak by płytka stomijna Inaczej przylepiec jak najlepiej przylegała do powierzchni brzucha. Pozwalaj na korektę defektów skóry okolicy stomii, n...

Pasty stomijne

Pasty stomijne służą do wygładzania nierówności skóry, tak by płytka stomijna lub przylepiec jak najlepiej przylegały do jej powierzchni. Pozwalają na korektę defektów skóry okolicy stomii, np. blizn....

Pęcherz moczowy

Zbiornik o kształce stożka, do którego trafia mocz wyprodukowany w nerkach. Jest położony w miednicy, tuż poza spojeniem łonowym. dno zwrócone jest ku dołowi, a szczyt połączony z trzonem zwrócony je...

Pęcherz neurogenny

Zaburzenie funkcji pęcherza moczowego o podłożu neurologicznym. Ze względu na uszkodzenie ośrodków lub dróg nerowowych chory nie może kontrolować wypróżnień. Objawy sa różnie nasilone i zależą od miej...

Pęcherz ortotopowy

Wewnętrzny zbiornik jelitowy zespolony z własną cewką moczową, a trzymanie moczu zapewnia zwieracz cewki. Jest to rodzaj odprowadzenia moczu, który wymaga najdokładniejszego doboru odpowiednich kandyd...

PEG (Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia)

Sposób podawania pokarmów płynnych przez założoną droga endoskopową przetoką dożołądkową. PEG należy rozważyć, gdy trudności w przyjmowaniu pokarmów droga doustną, przy zachowanej drożności i czynnośc...

Per rectum badanie

Badanie palcem przez odbyt dla oceny odbytu kanału odbytu i odbytnicy. Pozwala także na ocenę narządów sąsiadujących. W przypadku kobiet badanie to stosuje się w diagnostyce chorób tylnej powierzchni...