Choroba zapalna jelit (NZJ)

z ang. Inflammatory Bowel Disease (IBD) to przewlekłe choroby jelit o nieznanych przyczynach, zaliczane do chorób o podłożu autoimmunologicznym. Istnieje genetyczna predyspozycja do IBD, a pacjenci z tym stanem są także bardziej podatni na rozwój nowotworu. Najczęstszymi chorobami z tej grupy są choroba Leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Należą do nich również: kolagenowe zapalenie jelit, eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit, choroba Behçeta, niedokrwienne zapalenie jelita grubego. Ogólne objawy IBD zależą od lokalizacji i rozległości. Objawy nie są jednak specyficzne dla tej choroby.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na