Archive for: O

Objawy raka jelita grubego

W początkowych stadiach zaawansowania przebiega bezobjawowo. Główne objawy nowotworu jelita grubego zależą od lokalizacji i zaawansowania. Są to m.in. zmiana rytmu wypróżnień, ból brzucha. Na rozwijaj...

Obrzęk stomii

Powikłanie pooperacyjne objawiające się obrzękiem śluzówki jelita. Mija po kilku dniach po zabiegu, przyczyną może być zbyt wąski kanał stomijny lub nieprawidłowo prowadzony bilans płynów bezpośrednio...

Odbyt

Końcowy otwór przewodu pokarmowego, przez który wydalane są gazy i kał.

Odbyt brzuszny

Stomia jelitowa, odcinek kończący układ pokarmowy (w tym wypadku część wydalniczą) lub moczowy znajduje się na przedniej ścianie brzucha.

Odbytnica

Według definicji National Cancer Institute z 2001r za odbytnicę uznaje się część jelita grubego położoną do 12 cm od brzegu odbytu mierzoną w badaniu sztywnym rektoskopem; według kryterium ESMO – 15 c...

Odleżyna

Martwicze zmiany na skórze pojawiające się u osób obłożnie chorych, które długotrwale pozostają w jednej pozycji. Powstają na skutek braku przepływu krwi w miejscach narażonych na stały ucisk podłoża ...

Odwodnienie

Stan, który pojawia się, gdy organizm traci więcej płynów (głównie wody) niż przyjmuje. W przypadku odwodnienia z naszych komórek i ciała jest wydalane więcej wody niż dostarczamy organizmowi poprzez ...

Okołostomijne zgorzelinowe ropne zapalenie skóry (pyoderma gangrenosum)

Spowodowane jest zwykle przez proces zapalny będący wynikiem choroby podstawowej (np. choroby Leśniowskiego-Crohna), wywołuje poważne i bolesne owrzodzenia skóry. Objawy to zwykle bolesne owrzodzenia ...

Okołostomijne zmiany skórne

Podrażnienie skóry w okolicy stomii najczęściej jest wynikiem urazu mechanicznego, kontaktu ze żrącą treścią jelitową lub reakcji alergicznej na klej i same worki stomijne. Inne przyczyny zmian skórny...

Okrężnica

Część jelita grubego. Odgrywa kluczową rolę w systemie odpornościowym organizmu. Okrężnica wykonuje szereg ruchów, które są niezbędne do zapewnienia jej prawidłowej funkcji: skurcze okrężne, odcinkowe...