Archive for: F

Fałdy błony śluzowej

Powiększają powierzchnię wchłaniania jelita i pomagają w przesuwania pożywienia, zapobiegając przy tym jego cofaniu się.

Filtr

Element w woreczkach stomijnych, zwykle węglowy, mający za zadanie filtrowanie powietrza wydobywającego się z woreczka. Zapobiega balonowaniu się woreczka spowodowanego zbierajacymi się gazami oraz ni...