Archive for: T

Teleterapia

Leczenie guza nowotworowego za pomocą promieniowania jonizującego z urządzenia zewnętrznego. Zakres leczenia obejmuje guz nowotworowy oraz margines tkanek otaczających guz ze względu na możliwość istn...

Tkanka podskórna

Najgłębsza warstwa skóry. Tam znajdują się naczynia krwionośne i nerwy.

Tłocznia brzuszna

Działanie mięśni brzucha na narządy jamy brzusznej, uruchamiane głównie podczas defekacji, opróżniania pęcherza moczowego oraz wydalania płodu z macicy. Skuteczność tloczni brzusznej zależy między inn...

Tomografia

Metody diagnostyczne mające na celu uzyskanie obrazu przedstawiającego przekrój przez obiekt. W medycynie jest to przekrój przez ciało lub jego części. Techniki tomograficzne w medycynie: tomografia r...

Tracheostomia

Chrirugicznie wykonany otwór w tchawicy. Przez otwór ten wprowadza się do tchawicy rurkę tracheostomijną, która ma za zadanie zapewnić swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg oddechowych. Bardz...

Tracheotomia

Nacięcie ściany tchawicy.

Transureteo-uretero-cutaneostomia

Rodzaj urostomii. Przetoka moczowodowo-skórna z zespoleniem międzymoczowodowym. Definitywne zespolenie jednego moczowodu z drugim „koniec do boku” i wyprowadzenie do skóry. Takie zespoleni...

Transureteo-uretero-kutaneostomia

Rodzaj urostomii. Przetoka moczowodowo-skórna z zespoleniem międzymoczowodowym. Definitywne zespolenie jednego moczowodu z drugim „koniec do boku” i wyprowadzenie do skóry. Takie zespoleni...

Tranversostomia

Rodzaj kolostomii. Stomia wydalnicza wyłaniana na poprzecznicy.

Trawienie

Jedna z podstawowych funkcji życiowych podczas, której organizm przetwarza pokarm w energię. Substancje korzystne dla organizmu są wchłaniane, natomiast reszta jest wydalana. Rozpoczyna się w jamie us...