Rodzaj kolostomii. Stomia wydalnicza wyłaniana na kątnicy.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na