Archive for: A

Absorbcja

Wchłanianie.

Adhezja

Przyleganie. Stan, w któym dwie powierzchnie są utrzymywane razem: przyleganie płytki stomijnej do ciała.

Afagia

Całkowity brak możliwości połykania, zarówno pokarmów stałych, płynnych, jak i śliny. Zwracanie pokarmów po ich połknięciu (np. w raku przełyku lub żołądka) lub brak możliwości połykania (np. rak gard...

Akcesoria

Środki do pielęgnacji skóry wokół stomii. Obok płytek i worków stanowią niezbędny element prawidłowego zaopatrzenia stomii. Do podstawowych produktów w tej grupie zaliczają się wszelkie produkty ułatw...

Alergia na płytkę stomijną / przylepiec

Reakcja uczuleniowa skóry na składnik lub komponent, wchodzący w skład płytki stomijnej – przylepca.

Alergia na worek stomijny

Reakcja uczuleniowa skóry na składnik lub komponent z którego wykonany jest worek stomijny.

Alergiczne zapalenie skóry

Reakcja alergiczna najczęściej na jeden ze składników płytki, przylepca lub woreczka. W alergicznym zapaleniu skóry zmiany obejmują najczęściej powierzchnię skóry pod całą płytką. Skóra jest czerwona,...

Angiografia

Badanie radiologiczne służące do oceny naczyń krwionośnych. Polega na podaniu kontrastu dożylnie bądź dotętniczo. W onkologii stosowane jest m.in. w ocenie ukrwienia guzów nowotworowych oraz ewentualn...

Anus

Końcowy otwór przewodu pokarmowego. Nazwą anus określa się czasem kominek stomii. Odbyt brzuszny.

Atrezja jelita cienkiego (ang. intestinal atresia)

Wada wrodzona przewodu pokarmowego. Jest przyczyną niedrożności jelit (przewodu pokarmowego). Polega na zrośnięciu jelita na różne sposoby i może dotyczyć każdego odcinka jelita. Zarośnięcie odbytu je...