Archive for: U

Uchyłki jelita grubego

Chorobowe uwypuklenia błony śluzowej układu pokarmowego poprzez ścianę jelita. Uchyłki mogą powstawać w różnych częściach przewodu pokarmowego – w przełyku, żołądku, jelicie cienkim. Ich obecność w je...

Układ moczowy

Zespół narządów w skład którego wchodzą nerki oraz drogi wyprowadzające mocz z nerek: kielichy i miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Odpowiedzialny jest za produkcję moc...

Układ pokarmowy

Nazywamy również układem trawiennym lub przewodem pokarmowym. Zespół narządów które pobierają, rozdrabnianiają i trawią pokarm. Odpowiada także za przyswajanie zawartych w nim substancji odżywczych i ...

Umiejscowienie stomii

Procedura medyczna, na podstawie której określone zostaje optymalne miejsce operacyjnego wyłonienia stomii. Prawidłowe wyznaczenie miejsca wyłonienia stomii przed zabiegiem operacyjnym ma zasadniczy w...

Urazy mechaniczne

Dochodzi do nich w wyniku uszkodzenia podrażnionej skóry przez wielokrotne usuwanie wyrobów klejących lub zbyt agresywne używanie środków czyszczących. Osoby z włosami w okolicy stomii mogą być narażo...

Uretero-entero-cutaneostomia

Przetoka moczowodowo-jelitowo-skórna. Rodzaj urostmii. Przetoka wytworzona operacyjnie nie zapewniająca trzymanai moczu. Definitywne zespolenie moczowodów z dogłowowym końcem izolowanego fragmentu jel...

Uretero-entero-cytaneostomia

Przetoka moczowodowo-jelitowo-skórna. Rodzaj urostmii. Przetoka wytworzona operacyjnie nie zapewniająca trzymanai moczu. Definitywne zespolenie moczowodów z dogłowowym końcem izolowanego fragmentu jel...

Ureterocutaneostomia

Przetoka moczowodowo-skórna – polega na operacyjnym odcięciu moczowodu (jednego lub dwóch) od pęcherza i wszczepieniu go w skórę powłok brzusznych. W zależności od stopnia zaawansowania procesu ...

Ureterocutaneostomia

Przetoka moczowodowo-skórna wytwarzana operacyjnie. Rodzaj urostomii. Na ogół definitywne, zwykle obustronne zespolenie moczowodów z otworem skórnym przetoki na brzuchu.

Ureterocutaneostomia (przetoka moczowodowo-skórna)

Polega na operacyjnym odcięciu moczowodu (jednego lub dwóch) od pęcherza i wszczepieniu go w skórę powłok brzusznych. W zależności od stopnia zaawansowania procesu chorobowego zabieg wykonuje się z po...