Archive for: D

Defekacja

Defekacja to medyczne określenie na wypróżnienie, oddanie stolca, wydalenie kału. Jest to czynność fizjologiczna większości organizmów żywych. Wypróżnianie odbytnicy pod wpływem działania bodźca &#822...

Dieta bogatoresztkowa

Znana także jako dieta wysokobłonnikowa. Zawiera większe niż tradycyjna dieta ilości błonnika pokarmowego i płynów. Jej celem jest pobudzenie motoryki jelit, uregulowanie ich czynności bez stosowania...

Dieta ubogoresztkowa

Inaczej dieta niskobłonnikowa lub bezresztkowa. Ma na celu oszczędzanie jelita poprzez wyeliminowanie z pożywienia produktów spożywczych bogatych w błonnik, który działa drażniąco na błonę śluzową je...

Dilatator doodbytniczy

Stożkowe urządzenie, stosowane w celu delikatnego rozszerzenia zwieraczy odbytu i kanału odbytniczego, a także poprawienia elastyczności mięśni odbytu w przebiegu chorób odbytu. Jego stosowanie doprow...

Dilatator doodbytniczy w stomi

W przypadku znaczącego zwężenia się stomii należy mechanicznie poszerzać otwór aby nie dopuścić do szybkiego jego zamknięcia. Należy masować pierścień skórny albo palcem (w rękawiczce, posmarowanej wa...

Diureza

Wydzielanie moczu. Zjawisko to zachodzi w nerkach, jest jednak warunkowane czynnikami hormonalnymi oraz działaniem układu krwionośnego i układu nerwowego.

Diversjon colitis

Zapalenie końcowego odcinka jelita grubego wyłączonego z fizjologicznego pasażu. To powikłanie ileostomii lub kolostomii. Objawia się uczuciem parcia na odbyt, kurczowymi bólami w dole brzucha, oraz w...

Diversjon colitis

Zapalenie końcowego odcinka jelita grubego wyłączonego z fizjologicznego pasażu. To powikłanie ileostomii lub kolostomii. Objawia się uczuciem parcia na odbyt, kurczowymi bólami w dole brzucha, oraz w...

Dobra stomia

Prawidłowo wyłoniona stomia, która ma właściwy kolor, ukrwienie i wysokość kominka ponad skórę – ileostomia 2.5-3 cm, kolostomia-1cm, urostomia 2,5 cm. Jej wyłonienie zostało poprzedzone procedu...

Druga skóra

Zwyczajowa nazwa preparatów ochronnych do pielęgnacji skóry wokół stomii, których zadaniem jest stworzenie bariery ochronnej pomiędzy skórą a płytką. Ich stosowanie wydłuża czas utrzymania płytki stom...