Rada programowa

Rada Programowa Fundacji STOMAlife to wyjątkowa grupa wybitnych specjalistów, z wieloletnim doświadczeniem, których głęboka wiedza i zaangażowanie są fundamentem, na którym opieramy naszą działalność edukacyjną.

Rada Programowa dba o to, aby nasze działania edukacyjne były na najwyższym poziomie, by bazowały na solidnych fundamentach naukowych, a także, by odpowiadały na rzeczywiste potrzeby osób ze stomią. To dzięki ich ciężkiej pracy możemy nieustannie poszerzać horyzonty wiedzy na temat stomii, pomagając budować społeczeństwo funkcjonujące na zrozumieniu, akceptacji i wsparciu. Każdy z tych organów odgrywa ważną i niezastąpioną rolę w tworzeniu przestrzeni, w której osoby ze stomią znajdują wsparcie, zrozumienie i akceptację.

Fundacja STOMAlife, dzięki ich zaangażowaniu, wiedzy i pasji, może kontynuować swoją misję edukacji, wsparcia i integracji, zmieniając - na lepsze, postrzeganie stomii i życia z nią.

Zapraszamy do bliższego poznania naszych działań i dołączenia do naszej społeczności – razem możemy więcej!

 

prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk

prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk jest osobą niezwykle cenioną w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Swoją karierę akademicką związała z Katedrą i Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja...

prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz

prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz czołowa postać polskiej chirurgii, zyskał uznanie jako specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, ze szczególnym skupieniem na koloproktologii. Na swoją medyczną ścieżkę wkroczył na Akademii Medycznej im. Karola...

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki wybitny specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Były, wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Warszawie. Odbył liczne zagraniczne...

prof. dr hab. n. med. Adam Dziki

prof. dr hab. n. med. Adam Dziki jest uznanym polskim chirurgiem specjalizującym się w chirurgii ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń jelita grubego i odbytnicy. Swoją podstawową edukację medyczną zdobył na Akademii Medycznej w Łodzi...

prof. dr hab. n. med. Piotr Krokowicz

prof. dr hab. n. med. Piotr Krokowicz to postać wyjątkowa na polskiej scenie medycznej. Jego życie zawodowe jest świadectwem nie tylko wybitnych osiągnięć naukowych, ale również głębokiej empatii i zaangażowania w starania o dobro pacjentów. Od...

prof. dr hab. n. med. Zoran Stojčev

prof. dr hab. n. med. Zoran Stojčev to postać, która w świecie medycznym uosabia nie tylko niezrównane umiejętności chirurgiczne, ale również głęboką empatię i zaangażowanie w proces leczenia pacjentów. Podróż...

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski to znamienita postać polskiej chirurgii, wybitny specjalista chirurgii ogólnej i kolorektalnej. Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie w 1982 roku, a w 1988 roku uzyskał stopień doktora...

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski jest wybitnym specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz bariatrycznej, który swoje medyczne wykształcenie  nabył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał...

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski chirurg ogólny i onkolog, od 1979 roku od początku swojej kariery medycznej wyznaczający standardy w chirurgii, specjalizując się szczególnie w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego. Ma bogaty...

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner ceniony autorytet w dziedzinie chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej oraz onkologii układu pokarmowego, od ponad dwóch dekad przewodzi II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej...

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na