Archive for: S

Secuplast do modelowania

SecuPlast® pierścień ochronny do modelowania zapobiegający podrażnieniom skóry wywoływanym podciekaniem treści jelitowej pod płytkę stomijną. Poprzez proste modelowanie mozna łatwo dopasować go do roz...

Secuplast uśmiech

Półpierścień hydrokoloidowy marki SALTS. Wymyślony został do zwiększenia powierzchni klejącej płytki. Można go także stosować jako element uszczelniający i naklejać wokół stomii. Występuje w dwóch pos...

Sigmoidectomia

Usunięcie końcowego odcinka jelita grubego, to jest esicy (z lub bez wycięcia odbytu).

Sigmoidektomia

Polega na wycięciu końcowego odcinka jelita grubego, to jest esicy (z lub bez wycięcia odbytu).

Sigmoidostomia

Rodzaj dwulufowej kolostomii wyłaniany na esicy. Jedna lufa prowadzi w górę jelita, a druga w kierunku odbytu. Wytwarza się w celu odbarczenia przewodu pokarmowego. Może być czasowa lub definitywna....

Silikon

„Naturalny produkt wytwarzany krzemionki. Krzem jest drugim pod względem częstotliwości występowania w zewnętrznych powłokach ziemi pierwiastkiem (tlen (O) 46,1%, krzem (Si) 27,72%, glin (Al) 8,...

Simplicity

Bielizna marki SALTS przeznaczona specjalnie dla osób ze stomią. Wykonana jest z elastycznego włókna, które nie ogranicza swobody ruchów. Podtrzymuje fałdy brzuszne działają przeciwprzepuklinowo jedno...

Skala Bristolska

(skala BSF; ang. Bristol Stool Form Scale) Bristolska skala uformowania stolca (wprowadzono ją w 1992 roku w celu łatwiejszej komunikacji pacjent-lekarz) która dzieli go na 7 typów, od 1 – oznaczające...

Skala oceny odżywienia

Narzędzia służące do określenia stanu odżywienia oraz oznaczenia substancji odżywczych, energetycznych, witamin i mikroelementów w płynach ustrojowych. Do najczęściej stosowanych skali oceny odżywieni...

Skóra

Skóra jest największym narządem ludzkiego ciała. Chroni organizm i przekazuje nam informacje o otoczeniu. Jest wskaźnikiem stanu zdrowia i wieku. Grubość skóry różni się w zależności od tego, jaką czę...