Pasty stomijne służą do wygładzania nierówności skóry, tak by płytka stomijna lub przylepiec jak najlepiej przylegały do jej powierzchni. Pozwalają na korektę defektów skóry okolicy stomii, np. blizn. Oprócz właściwości uszczelniających mają zazwyczaj również właściwości gojące. Zwykle na bazie hydrokoloidu.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na