Pyoderma gangrenosum

Okołostomijne zgorzelinowe ropne zapalenie skóry spowodowane zwykle przez proces zapalny będący wynikiem choroby podstawowej (np. choroby Leśniowskiego-Crohna), wywołuje poważne i bolesne owrzodzenia skóry. Objawy to zwykle bolesne owrzodzenia obejmujące pełną grubość skóry. Diagnozę stawia się zazwyczaj poprzez wykluczenie innych potencjalnych czynników sprawczych, ponieważ nie ma ostatecznego testu diagnostycznego. Wynik biopsji skóry przeprowadzonej w celu wyeliminowania innych patologii daje zwykle odpowiedź, że jest to ostre lub przewlekłe zapalenie. W badaniu mikroskopowym często stwierdza się ziarniniaki. Terapia obejmuje leczenie ogolnoustrojowe, miejscowo stosuje się środki przeciwzapalne, zwykle steroidy. W wybranych przypadkach, gdy ropne zapalenie skóry jest związane z zaostrzeniem choroby Leśniowskiego-Crohna i jest oporne na leczenie standardowe, można zastosować miejscowo leki immunosupresyjne (np. takrolimus w roztworze 0,1%). W przypadku braku poprawy po leczeniu miejscowym w zaostrzeniu choroby Leśniowskiego-Crohna jedynym rozwiązaniem może być leczenie biologiczne (infliksymab).
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na