W medycynie wielokierunkowe działanie mające na celu przygotowanie organizmu do planowanego leczenia. Najczęściej mowa tu o poważnych zabiegach operacyjnych. To działanie profilaktyczne, mające na celu stworzenie rezerwy czynnościowej i metabolicznej celem lepszej tolerancji spodziewanego wysiłku i obciążenia. Pozwala zmniejszyć ryzyko powikłań, skrócić czas hospitalizacji i osiągnąć w jak najkrótszym czasie możliwie najwyższą jakość życia. W procesie prehabilitacji główny nacisk kładziony jest na: prawidłowe żywienie, odpowiednio dostosowane do stanu zdrowia, na poprawię kondycji fizycznej, porzucenie nałogów i wsparcie psychologiczne. Pacjent optymalnie przygotowany do zmian związanych z zabiegiem i leczeniem zniesie ten proces znacznie łatwiej i zdecydowanie szybciej wróci do pełnej sprawności.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na