Podrażnienie skóry wokół stomii

Stan skóry, w którym obserwujemy zmianę zabarwienia (zaróżowienie, zaczerwienienie), czasem z przerwaniem ciągłości naskórka. Najczęściej jest to stan spowodowany podciekaniem treści jelitowej pod płytkę stomijną czy objaw alergii na składnik przylepca.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na