Powikłana stomia

Wszystkie występujące zmiany w stomii lub otaczającej je skórze, zaburzające pracę stomii, lub uniemożliwiające jej prawidłowe zaopatrzenie sprzętem stomijnym. Mogą to być powikłania chirurgiczne, dermatologiczne, metaboliczne, psychologiczne oraz seksualne. Ze względu na czas powstawania, powikłania dzielimy na wczesne i późne, ponieważ mogą mieć one miejsce we wczesnej fazie po zabiegu wyłonienia stomii (do 30 dni) lub w późniejszym czasie po nim (powyżej 30 dni). Istnieją także powikłania, które mogą pojawić się w każdym czasie od wyłonienia stomii, głównie związane z podciekaniem treści jelitowej bądź moczowej pod płytkę stomijną, spowodowanym nieprawidłową pielęgnacją stomii, czy źle dobranym rodzajem sprzętu stomijnego. Do powikłań wczesnych tj. powstających do 30 dni od operacji wyłonienia stomii, zaliczane są: krwawienie niedokrwienie martwica stomii obrzęk stomii ostra niedrożność jelit separacja śluzówkowo-skórna przetoka okołostomijna wciągnięcie stomii zakażenie rany stomijnej Do powikłań późnych tj. powstających po 30 dniach od operacji wyłonienia stomii, zaliczane są: przepuklina okołostomijna zapadnięcie stomii zwężenie stomii wypadanie stomii ziarniaki wszczepy śluzówkowo-skórne żylaki okołostomijne wznowa choroby podstawowej w stomii powikłania związane z niewłaściwym umiejscowieniem stomii
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na