Polipy są łagodnymi guzkami występującymi w błonie śluzowej jelita. Kształtem często przypominają grzybek lub grudkę. Mają średnicę kilku do kilkudziesięciu milimetrów lecz czasami zdarzają się i większe, zbliżone średnicą do rozmiaru światła jelita i zaczynają zaburzać jego pracę - wtedy niezbędna jest interwencja chirurga. Polipy mogą występować w jelitach w mniejszych bądź większych skupiskach. Polipy w różnej ilości i formie występują u około 7 % populacji.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na