Prawidłowa stomia

Powinna mieć kształt zbliżony do okrągłego, wystawać ponad skórę: kolostomia ok 1 - 1,5cm; Ileostomia ok 2 - 3 cm, mieć różowo-czerwony kolor, być lekko wilgotna, umieszczona na brzuchu w miejscu dobrze widocznym dla stomika, skóra wokół stomii powinna wyglądać jak w innych miejscach na brzuchu.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na