Pojęcie pH wprowadził w 1909 roku duński biochemik, Soren Sorensen. PH to miara stopnia kwasowości roztworów wodnych (potencjał wodoru) określana w 14 stopniowej skali. Przyjmuje się, że pH wynoszące od 0 do 7 jest kwaśne, a pH wynoszące od 7 do 14 jest zasadowe, przy czym pH 7 określane jest jako obojętne lub neutralne. Skóra człowieka może mieć zarówno odczyn kwaśny, jak i neutralny, bądź zasadowy. Najkorzystniejsze dla skóry jest pH umiarkowanie kwaśne, czyli oscylujące między 4,5 a 6. To właśnie lekko kwaśne środowisko czyni ze skóry solidny płaszcz ochronny oraz pierwszą barierę obronną dla naszego organizmu. Skóra z pH w przedziale 4,5 6 wygląda zdrowo i promiennie. Zbyt niskie pH skóry (poniżej 4,5) skutkuje nadprodukcją łoju i potu skóra jest przetłuszczona i błyszcząca. Podwyższone pH (powyżej 7) przejawia się z kolei przesuszeniem i nadwrażliwością skóry, a zasadowość sprzyja rozwojowi bakterii.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na