Przepuklina okołostomijna

Póżne powikłanie po wyłonieniu stomii. Patologiczne uwypuklenie się zawartości jamy brzusznej bądź tłuszczu przedotrzewnowego przez defekt w powłokach do worka przepuklinowego w obrębie kanału stomijnego.Często współistnieje z przepukliną w bliźnie pooperacyjnej. Częstość występowania od 5-50% co stanowi najczęstsze powikłanie późne i znacznie obniża jakość życia pacjenta. Przyczyna powstawania przepuklin dzieklą się na zależne od techniki zabiegu (właściwej szerokości kanał stomijny, zakażenia okołostomijne) oraz zależne od pacjenta (znaczna otyłość, znaczne zwiększenie masy ciała po wytworzeniu stomii, obwód talii >100cm, wiek >60lat, współistnienie choroby Leśniowskiego-Crohna). Typy przepuklin: I izolowana przepuklina okołostomijna; II przepuklina okołostomijna ze współistniejącą przepukliną w bliźnie pooperacyjnej; III izolowana duża przepuklina okołostomijna z deformacją powłok przedniej ściany brzucha; IV duża przepuklina okołostomijna ze współistniejącą przepukliną pooperacyjną i istotną deformacją powłok brzucha. Objawy występowania przepukliny: ból brzucha, uczucie dyskomfortu, uwypuklenie powłok jamy brzusznej, asymetria powłok jamy brzusznej, problemy z dopasowaniem sprzętu stomijnego, podrażanie skóry wokół jelita, objawy niedrożności przepuszczającej przewodu pokarmowego, zmiany w ilości i jakości oddawanego stolca.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na