Prawidłowo wyłoniona stomia, która ma właściwy kolor, ukrwienie i wysokość kominka ponad skórę - ileostomia 2.5-3 cm, kolostomia-1cm, urostomia 2,5 cm. Jej wyłonienie zostało poprzedzone procedurą wyznaczenia miejsca wyłonienia stomii. Kanał stomijny w powłokach brzusznych powinien przebiegać w mięśniu prostym brzucha. Miejsce stomii powinno być widoczne dla stomika co jest niezwykle ważne w przypadku u osób otyłych. Powinna być oddalona od głównego cięcia operacyjnego co najmniej o 4 cm. Nie może także znajdować się w pobliżu kolców biodrowych, łuków żebrowych, blizn pooperacyjnych i innych, fałdów skórnych, zmian popromiennych czy przeszczepów skóry bo wszelkie nierówności wpływają niekorzystanie na przyczepność płytek. U bardzo otyłych chorych stomię można wykonać w pępku po jego wycięciu. Dobrze wyłoniona stomia przypomina kwiat róży.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na