Diversjon colitis

Zapalenie końcowego odcinka jelita grubego wyłączonego z fizjologicznego pasażu. To powikłanie ileostomii lub kolostomii. Objawia się uczuciem parcia na odbyt, kurczowymi bólami w dole brzucha, oraz wyciekiem treści surowiczo-krwistej lub śluzowej z odbytu.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na