Defekacja to medyczne określenie na wypróżnienie, oddanie stolca, wydalenie kału. Jest to czynność fizjologiczna większości organizmów żywych. Wypróżnianie odbytnicy pod wpływem działania bodźca "rozciągającego", wywołanego wypełnieniem jelita kałem, szczególnie bańki odbytnicy.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na