Zabieg operacyjny polegający na usunięciu, wycięciu części lub całości narządu w zależności od zmian chorobowych, np. resekcja żołądka. Resekcje w praktyce dzieli się według zakresu przeprowadzanej operacji na: całkowite (totalne), polegające na doszczętnym usunięciu całego narządu i częściowe (subtotalne), pozostawiające jego mniejszą czy większą część (np. odcinkowa resekcja jelita).
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na