Retrakcja stomii

Inaczej wciągnięcie stomii, polega na zagłębieniu się stomii poniżej poziomu powierzchni skóry. 
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na