Stomia definitywna

Wykonana na stałe, kiedy zachodzi konieczność usunięcia odbytu i odbytnicy łącznie ze zwieraczami. Nie ma możliwości odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na