Rodzaj dwulufowej kolostomii wyłaniany na esicy. Jedna lufa prowadzi w górę jelita, a druga w kierunku odbytu. Wytwarza się w celu odbarczenia przewodu pokarmowego. Może być czasowa lub definitywna.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na