Stomia dwulufowa

Kolostomia dwulufowa, pętlowa ma najczęściej charakter tymczasowy i wytwarza się ją z reguły w celu ochrony zespolenia chirurgicznego części jelita. Powstaje, gdy na powierzchnię brzucha wyprowadza się pętlę jelita grubego lub cienkiego. Pętla ta następnie jest nacinana co prowadzi do utworzenia dwóch otworów stomijnych (stomia dwulufowa).
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na