Stomia w fałdzie brzusznym

Stomia wyłoniona w złym miejscu, najczęściej niewidocznym dla pacjenta. Przyczyną jest niewyznaczenie miejsca wykonania stomii przed zabiegiem chirurgicznym. Powoduje to trudności w zaopatrzeniu stomii, a co za tym idzie ogromne ryzyko podciekania treści jelitowej pod płytkę stomijną, które z kolei może powodować zapalenia skóry wokół stomii. Fałdy należy wypełnić pastą stomijną uszczelniająco-gojącą i zastosować sprzęt typu convex lub sprzęt jednoczęściowy, bardzo miękki, który wpasuje się w nierówności.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na