Stomia wykonana na stałe, kiedy zachodzi konieczność usunięcia odbytu i odbytnicy łącznie ze zwieraczami. W tej sytuacji nie ma możliwości odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na