Operacja Benchekrouna

Jedna z najbardziej popularnych technik operacyjnych wytwarzania szczelnego zbiornika jelitowego na mocz. Wykorzystuje się w niej ok. 50-centymetrowy odcinek jelita cienkiego (20 cm od połączenia krętniczo-kątniczego). Szczelny zbiornik osiąga się poprzez rozcięcie podłużne jelita na długości ok. 30 cm, detubularyzację, utworzenie zbiornika i wytworzenie zastawki na ramieniu doprowadzającym, do którego wszczepione są moczowody. Zastawka zapobiega wstecznemu odpływowi moczu. Ramię odprowadzające służy do wytworzenia zastawki zapewniającej szczelność, wszywa się je następnie w powłoki jako przetokę jelitowo-skórną. Samocewnikowanie się pacjenta cewnikiem jednorazowym poprzez otwór zastawki opróżnia zbiornik.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na