Chirurgiczny zabieg wykonany przez lekarza uprawnionego do jego wykonania przeprowadzony w Szpitalu w znieczuleniu miejscowym, przewodowym lub ogólnym, konieczny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia choroby lub zmniejszenia skutków urazów spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na