Okołostomijne zmiany skórne

Podrażnienie skóry w okolicy stomii najczęściej jest wynikiem urazu mechanicznego, kontaktu ze żrącą treścią jelitową lub reakcji alergicznej na klej i same worki stomijne. Inne przyczyny zmian skórnych wokół stomii to zakażenia grzybicze, które są bardziej powszechne w ciepłym i wilgotnym klimacie, a także podczas antybiotykoterapii i sterydoterapii. Okołostomijne zgorzelinowe ropne zapalenie skóry (pyoderma gangrenosum) może występować u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit, chociaż zdarza się niezbyt często.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na