Powikłanie pooperacyjne objawiające się obrzękiem śluzówki jelita. Mija po kilku dniach po zabiegu, przyczyną może być zbyt wąski kanał stomijny lub nieprawidłowo prowadzony bilans płynów bezpośrednio po zabiegu. Wymaga obserwacji w kierunku zmian niedokrwiennych. Powikłanie najczęściej samoistnie ustępuje.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na