Tranversostomia

Rodzaj kolostomii. Stomia wydalnicza wyłaniana na poprzecznicy.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na