Leczenie guza nowotworowego za pomocą promieniowania jonizującego z urządzenia zewnętrznego. Zakres leczenia obejmuje guz nowotworowy oraz margines tkanek otaczających guz ze względu na możliwość istnienia komórek nowotworowych wokół widocznego w badaniu obrazowym (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) guza. Badania obrazowe służą także do planowania radioterapii dokładnego określenia pola napromieniania. W tym celu na skórze pacjenta oznaczone są obszary, które mają być objęte napromienianiem. Ze względu na wielkość dawki i stan zaawansowania choroby nowotworowej wyróżniamy radioterapię radykalną (stosowaną z intencją zniszczenia guza nowotworowego w miejscu jego występowania, radioterapię paliatywną (stosowaną z intencją zmniejszenia dolegliwości spowodowanych przez nieoperacyjny guz nowotworowy) oraz radioterapię objawową (stosowaną miejscowo np. w celu złagodzenia dolegliwości bólowych przy ograniczonych ilościowo przerzutach do kości).
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na