Metody diagnostyczne mające na celu uzyskanie obrazu przedstawiającego przekrój przez obiekt. W medycynie jest to przekrój przez ciało lub jego części. Techniki tomograficzne w medycynie: tomografia rentgenowska tomografia komputerowa, TK dwu lub trójwymiarowa.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na