Transureteo-uretero-cytaneostomia

Rodzaj urostomii. Przetoka moczowodowo-skórna z zespoleniem międzymoczowodowym. Definitywne zespolenie jednego moczowodu z drugim "koniec do boku" i wyprowadzenie do skóry. Takie zespolenie moczowodowe powoduje powstanie jednej przetoki na skórze.

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na