Alergiczne zapalenie skóry

Reakcja alergiczna najczęściej na jeden ze składników płytki, przylepca lub woreczka. W alergicznym zapaleniu skóry zmiany obejmują najczęściej powierzchnię skóry pod całą płytką. Skóra jest czerwona, swędząca, łuskowata. Może pojawić się ból i pęcherze wypełnione płynem. W przypadku wystąpienia alergii należy zmienić stosowany dotychczas sprzęt na inny. Konieczny jest kontakt z poradnią stomijną (lekarz lub pielęgniarka).
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na