Całkowity brak możliwości połykania, zarówno pokarmów stałych, płynnych, jak i śliny. Zwracanie pokarmów po ich połknięciu (np. w raku przełyku lub żołądka) lub brak możliwości połykania (np. rak gardła, rak krtani). Zaburzenie neurologiczne (objawy opuszkowe).

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na