Kolostomia jest rodzajem stomii wydalniczej, którą tworzy się z jelita grubego. Zazwyczaj wyłaniana jest po lewej stronie brzucha. Wyłania się ją najczęściej z powodu chorób nowotoworych jelita grubego lub urazu jelita grubego. Do jej zaopatrzenia używa się najczęściej woreczków zamkniętych.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na